SELECTIVITAT:
TECNOLÒGIC / SOCIAL / ARTÍSTICA / HUMANÍSTICA / CIENTÍFICA.
Preparem totes les assignatures. Grups reduïts i de forma activa.

MÒDUL REFORÇAMENT LINGÜÍSTIC I RAONAMENT MATEMÀTIC 2n/ 3r CICLE DE PRIMÀRIA.
6, 8 hores setmanals, ensenyament de tècniques d’estudi en grups homogenis de 4, 5 alumnes o individual. Fer deures, portar l'agenda al dia, seguiment integral de l’alumne.

MÒDUL REFORÇAMENT LINGÜÍSTIC I RAONAMENT MATEMÀTIC, TECNOLÒGIC I CIENTÍFIC ESO.
6, 8 hores setmanals s'ensenyen tècniques d’estudi en grup homogeni de 4 alumnes del mateix curs o individualment. Tocarem totes les assignatures del curs, prepararem exàmens i, a més, farem els deures.
CLASSES PARTICULARS INDIVIDUALS DE BATXILLERAT, ESO, PRIMÀRIA:
MATEMÀTIQUES, CÀLCUL, CASTELLÀ, LITERATURA, VALENCIÀ, LITERATURA VALENCIANA, FILOSOFIA, ANGLÉS, BIOLOGIA, QUÍMICA, FÍSICA, LLATÍ, GEOGRAFIA,