ANGLÉS INFANTILSTARTERS 1R CICLE PRIMŔRIA

ANGLÉS INFANTILMOVERS2N CICLE PRIMŔRIA

ANGLÉS INFANTILFYERS3R CICLE PRIMŔRIA

ANGLÉS KEY1R I 2N ESO

ANGLÉS PET3R I 4T ESO

ANGLÉS INTERMEDI 1R I 2N BATXILLERAT

ANGLÉS KEY ADULTS > 18 ANYS sense cap coneixement

ANGLÉS PET ADULTS > 18 ANYS amb coneixements.

VALENCIŔ NIVELL ELEMENTAL, MITJŔ  I SUPERIOR, EXAMEN OFICIAL JUNTA QUALIFICADORA.