- OPOSICIONS AL COS D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA, AJUNTAMENTS, CONSELLS COMARCALS- DIPUTACIONS- GENERALITAT. Requisits: tenir qualsevol d’aquets títols -EGB, ESO, FP1-, i tenir entre 16 i 64 anys.

- CONSERGES SUBALTERNS, ZELADORS, RECEPCIONISTES, NOTIFICADORS D’AJUNTAMENT i/o GENERALITAT. Requisits: Certificats d’estudis primaris i tenir entre 16 i 64 anys.

- OPOSICIONS AL COS D’AUXILIAR ADMINISTRATIU “GENERAL DEL ESTADO”. 16 a 64 anys. EGB- ESO- FP1- CFGM (cicle formatiu grau mitjà).

- OPOSICIONS A COSSOS I FORCES DE SEGURETAT (Policia local, Policia nacional, Guàrdia civil…) Requisits: ESO o Batxillerat.

- Oposicions de Justícia per a la Comunitat Valenciana. Requisits: ESO, Batxillerat o equivalent.